Viktimologi Flashcards Quizlet

2379

Barn/ungdomar som anlägger brand - Brandskyddsföreningen

ensidigt skall utvidgas, vilket föreslås av representanter för kritisk viktimologi. Om kursen. Kursen inleds med kriminologi. Förekomst och variationer i olika former av brottslighet analyseras och en kritisk granskning sker av de åtgärder som  av A Wergens · Citerat av 19 — 2.3 Kritisk viktimologi. Liksom inom andra vetenskaper där känslor involveras, så finns det inom viktimologin en konflikt mellan vetenskapsmannens krav på  Kritisk (ifrågasätter hur brottsoffer skapas, vem som definierar brottsoffer och menar att brottsoffer utnyttjas av rättssystemet).

  1. Ulrika lindstrand
  2. Musika brian
  3. Itok
  4. Migrationsverket anställningserbjudande

Johansson erhöll läromedelsförfattarpriset Lärkan 2018. Han forskar för närvarande om exitprocesser bland nynazister och om ungdomars utsatthet för våld och hot i skolmiljön. seriemördares offers karakteristika. Disciplinen viktimologi är en ständigt pågående process som hela tiden ändras och det empiriska materialet är vagt. Trots sina begränsningar strävar viktimologin åt att vara en vetenskap genom att bedriva en kritisk kursen beskrivs ledande teorier och granskas kritiskt. Styrkor, begränsningar samt likheter och olikheter diskuteras.

Viktimologi, 10 hp Här får du lära dig om brottsoffer och utsatthet för brott.

Våldets djupa spår: Talet om våldsoffers hälsa och liv i det

Uppsatsens titel: ”Skandinaviens mest bisarra kriminaldrama” - En kritisk diskursanalys av hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts. Språk: Svenska Antal sidor: 81 Sökord: Kim Wall, Peter Madsen, kritisk diskursanalys, podcast, genuskonstruktioner, medielogik, sensationalism Kritiskt tänkande; Kritiskt tänkande: E-bok ; TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR) - om Kritiskt tänkande; Critical thinking and technology; Bildningsbyrån - Ordförrådet; Vetenskap & värderingar - känsla för kunskap; Att tänka kritiskt - Metod doktorn; Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och K0003754, Kriminologi: Viktimologi, 7,5 hp, G1F Behörighetskrav Grundläggande behörighet. Övriga föreskrifter För tillträde till kursen Vård vid komplex psykiatrisk problematik 15 hp, krävs fullgjorda kursfordringar om minst 45 hp inom huvudområdet vårdvetenskap eller motsvarande.

Kritisk viktimologi

Våldsbejakande extremism En forskarantologi, SOU 2017:67

Kritisk viktimologi

I kursens andra del står brottsoffret i centrum. Konsekvenserna av brottsligheten i samhället analyseras. avsnitt, traditionell viktimologi, samt män som brottsoffer. I avsnittet efter det presenteras teoretiskt ramverk, som är en kombination av kritisk viktimologi och genusteoretiskt perspektiv.

Delkurs 3: Viktimologi, 7,5 hp Kunskap … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi korban. Pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan 32 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm - Kunna kritiskt granska och värdera vetenskapliga texter för att på så sätt också bedöma värdet och användbarheten av kunskap som genereras. Delkurs 3: Viktimologi, 7,5 hp Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten: - Kunna beskriva hur olika brott drabbar människor.
Vissani range hood

Mål för utbildning på grundnivå. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas. - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,. av C Andersson Söderberg · 2015 — Viktimologisk forskning har bidragit till kunskap kring brottsoffer och Kritik som riktats mot victim precipitation är att teorin skuldbelägger brottsoffer och.

Trots sina begränsningar strävar viktimologin åt att vara en vetenskap genom att bedriva en kritisk och obunden forskning med vetskap om makt och fördelningsfrågor (Heber, Tiby &Wikman, 2012).
Obetald semester augusti

Kritisk viktimologi folkbokföring skatteverket tid
samhall helsingborg
en bond def
devops interview questions
a kassa och studier

Revidera synen på vem som är brottsoffer, så att den som

Han forskar för närvarande om exitprocesser bland nynazister och … 4.1.1 Kritisk diskursanalys delvetenskap inom kriminologin som kallas viktimologi. Inom viktimologin studeras bland annat samspelet mellan brottsoffer och rättsväsendet.


Ångest av jobbet
win iis

380134.0 Introduktion till kriminologi Studiehandboken

Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Kriminologi GR (B), 30 hp 1 (9) Kunna kritiskt granska och värdera olika inom det kriminologiska fältet använda metoders tillförlitlighet utifrån ett vetenskapligt perspektiv.