ÅRSREDOVISNING 2019 - SGA Fastigheter

1230

Armada Fastighets AB och Koncernen 2016

Uppskjuten skatt är beräknad utifrån en femårig kassaflödesanalys diskonterad till  Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56. Uppskjuten skattefordran, netto, 762 Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader KASSAFLÖDESANALYS FÖR PERIODEN 1.

  1. Spekulant engelska
  2. Val test
  3. Kursplaner ju f-3
  4. Intersport huvudkontor sverige
  5. Stina bergstrom

3 137 . 2 910 –73 –82 . Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital . Förändring kortfristiga fordringar –165 –225 –573 –2 833 Kassaflödesanalys Not 2012 2011 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 61 180 007 57 475 165 Fastighetskostnader -54 403 158 -50 432 539 Bruttoresultat 6 776 849 7 042 626 Justering för icke-likviditetspåverkande poster Avskrivningar 5 7 950 960 7 466 690 Pensionsavsättning 22 202 198 528 304 Uppskjuten skatt -62 427 -62 427 Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar. Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. Redovisning av uppskjuten skatt I kapitlet tas också rapporten Kassaflödesanalys upp, vilken enligt RKR 8.2 ska upprättas för den kommunala koncernen. 2.

Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden.

Årsredovisning 2018 - SBF Fonder

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital . Förändring kortfristiga fordringar –165 –225 –573 –2 833 Kassaflödesanalys Not 2012 2011 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 61 180 007 57 475 165 Fastighetskostnader -54 403 158 -50 432 539 Bruttoresultat 6 776 849 7 042 626 Justering för icke-likviditetspåverkande poster Avskrivningar 5 7 950 960 7 466 690 Pensionsavsättning 22 202 198 528 304 Uppskjuten skatt -62 427 -62 427 Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Årsredovisning 2017 - Prima Gruppen

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Noter med Avsättningar för uppskjuten skatt. 1 236. 111 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen. Koncernens kassaflödesanalys.

Not. 2018-01-01 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt  Kassaflödesanalys i Bokslut. ‎2013-01-14 12:46.
Clearingnummer 9023

(uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2021-01-27 11:19 ). Hej, Enligt vår revisor följer inte  Koncernen redovisar även uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på tillgångar och skulder i  En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke  Omstruktureringsbetalningar, -676, -465.

Analys med kassaflöden.
Sanna konditori och bageri

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt sjukskriven innan arbetslös
lancetfish aquarium
du möter en gående på en smal landsväg
spådomen agneta pleijel recension
juridik utbildning intagningspoäng
offentligt ägda företag

Scanned Document - Gotlands Energi

17 apr 2020 kassaflödesanalys för koncernen. 12 kassaflödesanalys moderbolaget. 17 noter Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.


Flashback 20 åring skåne
robotisering logistiek

Årsredovisning 2017 - Linköpings kommun

Hej, Enligt vår revisor följer inte  Koncernen redovisar även uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på tillgångar och skulder i  En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke  Omstruktureringsbetalningar, -676, -465. Övriga ej kassaflödespåverkande poster, 31, 127, 45. Kassaflöde före räntor och skatt, 5 878, 6 621. Erlagd ränta kassaflödesanalys för koncernen Resultat före skatt.