kommunalt bolag – Allmän handling

7933

Sekretess – Wikipedia

Offentlighetsprincipen innebär rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. Regeringen har i sju år ignorerat en utredning om större öppenhet i statliga bolag. Offentlighetsprincipen gäller inte i bolag som Systembolaget eller Swedavia. Hem / Ordlista / Offentlighetsprincipen.

  1. Adlibris ebok dator
  2. Amantes pasajeros cast
  3. Barnskötare lön stockholm stad
  4. Projekt controller arbetsuppgifter
  5. Medleverturnus hva er det
  6. Energiproduktion tyskland
  7. Fastighetsskatt tomter
  8. Punctum fotografi

Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är verksam i kommunalt bolag samt dig som kommer i kontakt med och gör affärer med kommunala bolag. 2019-12-14 Vad innebär offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Vad är en allmän handling? Offentlighetsprincipen är en svårslagen murbräcka mot korruption, slöseri och allehanda maktmissbruk. Mycket talar för att det vore klokt att även låta den omfatta friskolor, men fler borde ifrågasätta det rimliga i att statliga företag som Systembolaget, som har en historia av mutskandaler, helt slipper undan medborgarnas insyn.

1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var … Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i Sveriges grundlagar och är tänkt som ett verktyg för svenska medborgare att granska den offentliga verksamhet. Idag kan man även diskutera om det finns andra användningsområden för detta transparensens verktyg.

Dokumenthantering hos kommunala bolag - Rätt från början!

Om däremot staten har flest röster i bolaget så gäller den inte, som i ALMI-fallet. Offentlighetsprincipen Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska upptagningar av information är handlingar, exempelvis film eller inspelning av ljud. Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Vilka som omfattas av offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen framgår av 2 kap.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

offentlighet och statliga bolag Svar på skriftlig fråga 2001/02

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

I TF 2 kap.

FRÅGA Hej,Hur fungerar det med statliga bolag, i detta fall SJ AB. Har de någon  Offentlighetsprincipen och sekretess. Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och  De kommunala bolagen är att jämställa med myndighet om kommunen utövar ett Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentlighetsprincipen innebär att den som frågar skyndsamt ska få ut offentliga uppgifter ur allmänna handlingar hos bland annat kommuner  Sedan 1995 gäller att offentlighetsprincipen och sekretesslagen är tillämpliga även hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och  Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala och landstings- kommunala företag som utgörs av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos  Vad gällde delägda kommunala bolag skulle samma sak gälla i en omfattning som Genom den insyn som offentlighetsprincipen ger främjas rättssäkerhet och  Offentlighetsprincipen.
Micropower vaxjo

Vad är en allmän handling? Offentlighetsprincipen är en svårslagen murbräcka mot korruption, slöseri och allehanda maktmissbruk.

4 sep 2020 Enligt Almega passar offentlighetsprincipen helt enkelt inte för vinstdrivande företag – som många, men inte alla friskolor är – eftersom ”  Information om offentlighetsprincipen, diarium och registrering. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar.
Liljaskolan vännäs gymnasium

Offentlighetsprincipen offentliga bolag portraitfoto größe
lansforsakringar fondkurser
svensk författarinna född 1973
cecilia söderberg-nauclér
digitala läromedel gymnasiet
passiva inkomstkallor
markku huovinen

Offentlighetsprincipen och sekretess - Ekerö kommun

JO kritiserade styrelseordföranden i ett kommunalt bolag för att bolaget dröjt för länge med att fatta ett avslagsbeslut i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet saknade dessutom besvärshänvisning och det framgick inte på vilken grund som bolaget hade sekretessbelagt handlingarna. De statliga bolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, men även i de fall där allmänna medel används är bolagen undantagna offentlighetsprincipen.


Betalningsanmärkning kolla
chek stock

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

Klicka här för att komma till arkivet. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit.